Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija putem sajta

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta navigareintimo.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem Interneta na sajtu navigareintimo.rs  izvrši kupovinu.

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od šest meseci kupovine.

Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije: Promoda d.o.o. Milutina Milankovića 1c, 11070 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

  1. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
  2. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku – REKLAMACIONI LIST.
  3. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

  • Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće.
  • Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.09.2018.